Izbrana pesem

Šarec in Erjavec bi sestavljala novo vlado
Marjana Karlovšek - NEMIRNA NOČ
16.12.2020
 
Obračal se nemirno nek poslanec
vso noč je, spet je strašne sanje sanjal,
nad lastnim truplom se je revež sklanjal,
potem še vlekel tisto reč je v klanec.
Je vlekel truplo lastno v serpentine,
a k tlom ga silila je silna teža,
kazala se mu je mrliška veža,
zajel ga strah je, dvakrat da premine.
Je sanjal, da zgubljene so volitve,
da zanj glasov premalo je nabranih,
ob truplu mrhovinarjev kup zbranih,
prišlo do jutra ni do umiritve.
In drugi, kot da je telepatija,
na las podobne je doživljal sanje,
le da bilo je zanj še hujše stanje,
zajela ga je panika, norija.
Ta drugi sploh poslanec ni v resnici,
glasov je zbral kar nekajkrat premalo,
mu drugega potem ni preostalo,
da zunaj je ostal, pač po krivici.
Je sanjal ta, nebo da je rjavo
in njega konj rjavec v klanec vleče,
ga ves čas vstran s poti v kanale meče,
a on ubira pot edino pravo.
Je sanjal tokrat, da prišel do vrha
drugače je kot s serpentin kolega,
privlekla da ga gor je štirih vprega,
a tam vihar strašán, deževna prha.
Bilo mokró je, ga po vsem telesu
je hladna prha celo noč skelela,
od kod se ta mokrota le je vzela,
polit se stiskal v sanjah je k drevesu.
Imel taisti upanje je rahlo,
le v sanjah kajpak, a izjalovile
še tiste so se, čisto ga pobile,
ko zjutraj je ugledal v kotu kahlo.
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija