Izbrana pesem

rjavi endemični primerek v svetu favne
Caroll R. Caroll - UVRŠČENI ENDEMIT
26.02.2021
 
Cela ga Evropa opazuje,
jasno prepoznaven endemit je,
skratka gre za takšno živo bije,
na območju enem ki domuje.
Takšne vrste ni drugje primerka,
kot razkrit je bil v podalpskem svetu,
en sam znan na celem je planetu,
ne premore ga še favne zbirka.
Kdo in kaj je ta posebnost naša,
nad katero znanost se le čudi,
nekam se jo uvrstiti trudi,
a se vsakič znova dvom oglaša?
Poimenovanje z barvo rjavo
kot pomoto znanost je odkrila,
barva se bo namreč spremenila
vsakič po potrebi, kot za stavo.
Za kameleona so imeli
nekaj časa ga, kar je napaka,
tudi to, da bolj reglja kot kvaka,
jih zavedlo je, so se ušteli.
Zanesljivost ni lastnost njegova,
določitvam vsakič se izmuzne,
prav nedolžno se potem namuzne,
da je znanost še bolj negotova.
Z glavo znanost venomer zmajuje,
je nepredvidljiv, ohlapen hkrati,
kam, v katero ga podvrsto dati,
znanstveni svet skoraj obupuje.
Kam naj vtakne tole bitje novo,
ki pokončnosti mu najbolj manjka?
Rešena vsaj glavna je uganka:
nevretenčar – to je zagotovo.
Nevretenčar? Žaba ni ne ptica?
Kaj že nevretenčar sploh pomeni?
So že dolgo na planeta sceni,
takim bitjem manjka hrbtenica.
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija