Izbrana pesem

sto let po Duceju
Benita Dučič - ZA ČASOM (1922–2022)
27.11.2022
 
Ravno sto let letos je minilo,
kar je Duče v roke vzel zadeve,
kralj uslišal njega je zahteve,
vemo, kaj potem se je godilo.
Ko so letos stvar obeležili
po Italiji v spomin neslavni,
je bilo na akademski ravni,
niso več se čustvom prepustili.
So takole rekli poznavalci
italijanski politologije,
da svetovi so v bližini trije,
pojasnili stvar so razlagalci.
Prvi svet je svet demokracije,
ta nahaja najbolj se zahodno,
drugi je Italija in vzhodno
je od nje svet tretji – mimikrije.
Prepoznali v tem so se sosedje,
protestirali, češ smo napredni
najbolj mi in najbolj smo zavedni,
je pri Lahih zmotno vse sosledje.
Mi napredni smo, saj socializem
smo imeli kdaj pred Italijani,
zgled za ves svet dan je bil v Ljubljani,
tu je center za progresivizem.
Sto let ste za nami, so dejali
iz dežele laške poznavalci,
za sosledje dobri razlagalci,
argumente trdne te podali.
Res imeli ste nek socializem,
samozvani, ki pa bil je šminka,
slaba zgolj za boljševizem krinka,
končno zdaj dobili ste – fašizem.
Prim. na:Nova24tv
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija