Izbrana pesem

nedolžni tretji brat razbojnik
Josif Adolfovič Kolumbinov - NJEGOV SINDROM
05.09.2023
 
O sindromu, ki ni skandinavski,
a podoben temu, bi kazalo
reči kakšno, dokler se bo dalo,
je domač, potuhnjen in hinavski.
Žrtev da se pač poistoveti
kdaj z mučiteljem, je dobro znano,
ni bilo samo Stockholmu dano,
ta pojav da psihični zasveti.
Smo poznali tu pri nas družino,
oče Dolfi, mati je Benita,
in starejši brat z imenom Tita,
so vsem znano tvorili skupino.
Tolkli mlajšega so do obisti,
najprej mati kar dve desetletji,
oče nekaj let do smrti, tretji,
brat pa, dokler je imel koristi.
Zdaj se mlajši teh grozot spominja,
okrivil očeta je in mamo,
bratu pa zapel je eno sámo
hvalnico, ki z njo se mu udinja.
Dobro ve brat mlajši, kakšno stanje
je bilo, a fant se zdaj potuhne,
v luknjo kot golob podelan smukne,
v lastno skrije se izločevanje.

Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija