Izbrana pesem

anketiranje po meri
Radka Delavec Poročevalšek - NOVO DELO
13.11.2023
 
Fantje, pljuniti bo treba v roke,
delo čaka nas prav nič veselo,
v novo se anketo bo zajelo
hiranje, ki ne bo na obroke.
Delo naše zdaj bo, da se črta
vse, kar se izmislilo doslej je,
se teren pripravi za pozneje,
luknje z razstrelivom se navrta.
Rekel urednik je, delovodja,
te besede fantom, ne z lahkoto,
zdaj opravili bodo raboto,
za katero treba ni orodja.
Delo zaukazano od zgoraj
naj opravi v čisti se tišini
in potem udari v vsej brzini,
da jemalo sapo vsem bo skoraj.
Delo je, da se najniže spušča
glinastega karseda goloba,
nanj se meri, je metoda groba,
rezultat pa brez veliko trušča.
Delo to nas čaka, fantje, hoče
ker tako naš naročnik, seveda,
stvar na koncu naj debakel zgleda,
prav porazno v vsem, uničujoče.
Resda bo prozorno vse, prosojno,
a to vendar naša je naloga.
Delo tisto je, ki zgolj uboga,
v tem edinole verodostojno.

Prim. na:Nova24tv
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija