Izbrana pesem

Matjaž Nemec pri Tanji Gobec
Matteo Tedesco Goriziano - OBNEMEL JE NEMEC
31.05.2021
 
To nedeljo spet se je otresal,
pa ne gobec in ne nemška špraha,
v studiu bila je čista zdraha,
Nemec je po starem taktu plesal.
Plesal ni po nemški fant maniri,
nak, saj tiste zlepa ne obvlada,
hotel je volitve, pade vlada
naj čimprej, se po slovensko cmeri.
Obnemel je Nemec, ko vprašali
so po nemško ga, kaj rad bi volil,
ni odgovora si tip dovolil,
k nemščini nazaj so ga poslali.
So poslali, da bo naštudiral,
dva tri stavke iz demokracije,
vzhodnonemške namreč litanije
so premalo, da bi maturiral.
Odgovarjal je prav vse obratno,
saj slabo se je naučil vloge,
pač napamet, kot je za uboge
sploh način edini, skratka vzvratno.
In kako se odgovarja vzvratno?
Naučeno in še s podkupnino,
saj ne gre drugače, prav res fino,
maturiral je tako privatno.
Več o tem na:MMC
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija