Izbrana pesem

zaslužni anketar in pisec
Zvenko Rovtar - »PADLE MASKE« ZMENKA KOTARJA
02.10.2021
 
Odkar zanj vemo, je anketar,
v službi pravne bil države,
kreiral vse ankete prave,
pravovernih bil nasvetar.
Nasvetar, to je svetovalec,
beseda bolj interne rabe,
primeren za podtalne vabe,
sicér je mož usmerjevalec.
Ker vse drži, kar on se zmeni,
oprime se ime ga Zmenko,
zveni podobno kakor Cénko,
kar zdita dve se nam imeni.
V resnici je ime le eno,
zato pa tu sta dva obraza,
anketarjeva dva izraza,
a to je pravzaprav vseeno.
Pomembno je, da ta naš Kotar,
kot Zmenko se še imenuje,
ankete vedno nove kuje,
misleč, da ni nikoli zmotar.
Naš Kotar vedno tam zmenkuje,
kjer koti najbolj so zakotni
in zmenki vsi na moč sramotni,
zato idej mu že zmanjkuje.
Ker znane so mu vse skrivnosti
iz zakulisja in podzemlja,
saj jih skrbnó poklicno spremlja,
ne skriva svoje veselosti.
Perverznosti le-te okraske
nam v knjigi mož obelodani,
napiše jo v maniri znani,
naslov pa njen je »Podle maske«.
Ne padle maske, temveč podle,
saj pásti ni imelo kaj,
je znano že predolgo zdaj,
da podlo so v oči nas bodle.
Maskerjev večni ta porótar
zdaj maskic več ne potrebuje,
nazadnje lastno še sezuje,
prizna, da je zgolj Zmenko Kotar.
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija