Izbrana pesem

Ana Roš - hiša Franko
Ančka Franko - ANA BREZ ROŽ
04.02.2021
 
Ana rož hotela bi nabrati,
kakor vedno, velik rdečkast šopek,
ki oblikovala bi ga v čopek
in hotela gostu bi ga dati.
Rož je Ana že doslej nabrala
toliko, da se je res obneslo,
masten ji zaslužek je prineslo,
toliko jih namreč je prodala.
Ana rož ne trga namreč zase,
pri prodaji ji pomaga Franko,
ves dobiček gre v družinsko banko,
s tem bogastvo rož obilno rase.
Vrt gostinski rož je domovanje,
tam prav vneto Ana jih nabira
in za odjemalci se ozira,
vse za hišne kase boljše stanje.
Se zgodi potem, da gost umanjka,
ker v deželo je prišla bolezen,
Ana zdaj obraz svoj kaže jezen,
natolcuje vsak dan brez prestanka.
Revica je Ana, rož potrebna,
posel njen tako rekoč je mrtev,
Ana s Frankom neizmerna žrtev,
kot da godba že igra pogrebna.
Stvar ta vse pozornosti je vredna,
mediji ropočejo vsi hkrati,
Ana rož ne more da prodati,
situacija kako je bedna.
Zgodbo so napihnili v višave,
kot da gre za Ano Frank nesrečno,
pa gre le za vrtnarico tečno,
svoje ki obeša nam težave.
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija