Izbrana pesem

kdo je ta?
Marco Bandelj - LAHI SE SPRAŠUJEJO
10.10.2021
 
Lahi se sprašujejo že glasno
le čigav naj bil bi sosed Darko,
ki ga kličejo sicer še Marco,
nekaj pri vsej stvari ni jim jasno.
Po priimku gre za Italijana,
saj se kot Smradelli vsem predstavlja,
važno, prav po laško se postavlja,
kot da gre za ladje kapitana.
Nak, četudi se Smradelli piše,
se otepa Lah ga kot mrliča,
zdi se mu, da vidi v njem hudiča,
že na daleč ga podi od hiše.
Lahe na Smradelliju pač moti
nekaj že od nekdaj prav konkretno,
to, da se krog njih vrti koketno,
jim kot tak je vedno bil napoti.
Ta Smradelli se nam prilizuje,
nekaj z njim pošteno je narobe,
vonj res čuden zlobe in trohnobe
vleče se za njim, ne ponehuje.
Je priimek sicer italijanski,
vsaj na videz, piše se Smradelli,
vendar boste hitro vsi dojeli,
da izvor je čisto praslovanski.
Naj kar dela se, da je Smradelli,
vonj na kilometer ga izdaja,
da ta renegat od tam prihaja,
kjer smrdelji vedno so živeli.
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija