Izbrana pesem

ob konferenci SD
Tanči Teflon - IZ HOSTE ZA HOSTO
16.10.2021
 
Na Farmi živalski topovi
grmeli pred kratkim so tole:
»Rešile nas bodo parole,
naj skrijejo spet se grobovi!«

»Na juriš, na juriš, iz hoste,«
se drl je vneto pujs glavni,
»potomci mi prascev smo slavni,
sovragove vrste pa goste!«

Na farmi že dolgo razpada
sistem, ki ga Orwell podaja
in prascev eliti ostaja
korak le do konca, propada.

Oklepa zato krčevito
korit se in silosov s krmo,
zavijajo prasci se v trmo,
bi tolkli se z rilci odkrito.

Z marelo je židano rdečo
njih glavni pred kratkim izzival,
naprej vrste pujsov porival,
v poslednjo jih silil nesrečo.

Živalsko kdor farmo prebira,
ta vsa njena nadaljevanja,
dovolj mu je takšnega stanja,
za opcijo drugo pledira.

Je čas že, so bralci dejali,
ki Orwella zgodbi sledijo,
da prasci v preteklost zbežijo,
spet v hoste, kjer mir bodo dali.

Več o tem na:MMC
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija