Izbrana pesem

nova stanovanjska soseska Novo Brdo za ranljive skupine
Ali Pohajačič - NEZADOSTNA SKRB
25.10.2021
 
Kar zadeva goste, ni zadostna
skrb, s katero se jih zdaj sprejema,
je potrebna dosti večja vnema
in ravnanja zraven še krepostna.
Brž ko gost pri nas se preobuje,
preobleče in ko se nahrani,
mora na tečaj, kjer vsi so zbrani,
bratstvo in enotnost kjer se kuje.
Na tečaju skrb se vsa posveča
temu, da se gosta integrira,
ga primerno času natrenira,
to zadeva najbolj je pereča.
Ko opremo novo bo naložil,
ko trenirko si nadel bo lastno,
nauči naj se, da za oblastno
garnituro pravo bo obkrožil.
Več o tem na:MMC
Nazaj
VERZIFIKATOR
Ljubljana, Slovenija